Inhuurdesk Noord-Brabant

Beleidsmedewerker 20 uur

Posted Feb 3, 2023
Project ID: YIS 9127981-00003321
Location
SOMEREN , Remote
Duration
6 months
(Feb 13, 2023 - Aug 31, 2023)
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
Unknown

Beleidsmedewerker afval

Een greep uit jouw veelomvattende takenpakket:

-Het coördineren van en sturen op het gehele proces van afvalverwerking, waarbij je samenwerkt en spart met samenwerkingspartners, uitvoerende partijen en regiocollega’s;

-Het ontwikkelen van beleid en het integraal vaststellen daarvan middels overleggen met het onder andere het management en college;

-Het initiëren van en sturing geven aan projecten, zoals de vernieuwing van de afvalstraat;

-Het initiëren van en regie voeren op bewustwordingscampagnes, bijvoorbeeld gericht op het correct scheiden en verwerken van afval;

-Het signaleren van (landelijke) trends en ontwikkelingen en deze vertalen naar informatie, kaders, beleid en actiepunten;

-Het verzorgen van rapportages, data en kengetallen, alsmede het vertalen hiervan naar concrete adviezen;

-Ondersteuning bieden bij de implementatie van besluit of nieuw beleid in de breedste zin van het woord.

Gezien de grote variatie aan werkzaamheden op de afdeling Openbare Ruimte verwachten we dat je interesse niet alleen ligt in bovengenoemde thema’s, maar ook in verduurzaming in het algemeen. Hiermee kun je gemakkelijk verbinding leggen met collega’s en participeren in afdeling-overstijgende projecten.

Dit breng je mee:

-Je beschikt over een relevant diploma op hbo-/wo-niveau;

-Je beschikt over enkele jaren relevante werkervaring;

-Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, waarmee je in staat bent om tegenstrijdige belangen te signaleren en om knopen door te hakken.

-Je gelooft in burgerparticipatie en niet bang om te overleggen met inwoners en andere belanghebbenden;

-Je bent in staat theorie aan de praktijk te koppelen om zodoende tot concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen te komen.

Team Openbare Ruimte

Team Openbare Ruimte werkt aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, binnen en buiten de bebouwde kom van Someren. Het team is verantwoordelijk voor groen, afval, water en riolering en wegen en verkeer. Ook neemt het team verantwoordelijk voor het programma Onweerstaanbaar Someren (klimaatadaptatie) en de Gebiedsgerichte Aanpak Groot Strabrecht (Natura 2000).

Openbare Ruimte valt onder de afdeling Beheer & Uitvoering, waar ook de teams Gebouwbeheer en Handhaving deel van uitmaken. Afdelings-overschrijdend werk je, daar waar nodig, samen met de afdelingen Bedrijfsvoering, Beleid en Dienstverlening. We kennen een open cultuur met een laagdrempelige sfeer met korte lijntjes, zodat we met alle neuzen dezelfde kant op een succesvolle samenwerking kunnen realiseren.

Het tarief is passend bij functieschaal 9 (CAO gemeenten)

Similar projects

+ Search all projects