Inhuurdesk Noord-Brabant

Jeugd- en gezinswerker Kempenteam (24u pw)

Geplaatst 14 mei 2024
Project ID: YIS 9157512-00003321
Plaats
Bladel, Hybride
Uren
30 Uur/week
Periode
5 maanden
Start: 19 aug. 2024
Einde: 13 jan. 2025
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 23 mei 2024 14:00

Wil je bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van onze jeugdigen, door CJG+ te ontwikkelen? Ben jij die jeugd- en gezinswerker die het verschil maakt met en voor het gezin? Past het jou om actief aan de slag te gaan voor de Kempische jeugd?


Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen is op zoek naar collega’s voor zwangerschapsvervanging: 


Waar kom je te werken?

Het CJG+ de Kempen is de uitvoeringsorganisatie van de jeugdwet voor de Samenwerkende Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Het bestaat uit drie uitvoerende teams: Team Toegang, Lokaal OndersteuningsTeam en Kempenteam voor Jeugdhulp en een staf, waar de gedragswetenschapper onderdeel van uitmaakt. De jeugd- en gezinswerker maken deel uit van het Kempenteam voor Jeugdhulp en werken onder verantwoordelijkheid van de teammanager Jeugdhulp. Het Kempenteam voor Jeugdhulp kenmerkt zich door cases waarbij complexiteit, risico’s of onveiligheid speelt, waar je zowel ondersteuning als regie biedt. 

Een toekomstige collega aan het woord:

“Werken in het Kempenteam betekent voor mij: in contact met mensen al puzzelend zoeken naar de mogelijkheden. Creatief, ruim denkend, breed kijkend en vol enthousiasme die uitdaging aangaan geeft me energie! Omdat elke cliënt uniek is, zijn er geen pasklare antwoorden en dat maakt het werk ook zo afwisselend. Op deze manier werken aan het welzijn en de veiligheid van de jeugd geeft steeds opnieuw voldoening.” 


Wat ga je doen?

Onveilige situaties veilig krijgen, risico’s verminderen, regisseren en zoveel mogelijk ondersteuning zelf bieden is de basis van je inzet.

⦁   Bieden van ondersteuning aan jongeren en gezinnen op basis van jouw expertise en binnen de Kempische visie (‘wonen doe je thuis’ bijvoorbeeld)

⦁   Voeren van regie op casusniveau.

⦁   Opkomen voor de belangen van het kind, out of the box denken, ondernemen van actie, waarnemen zonder oordeel, aansluiten bij de behoefte van ouders en betrokkene(n).

⦁   Actief op gang brengen van veranderingsprocessen in gedrag bij ouders en kinderen ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin.

⦁   Verbeteren van de situatie van het kind in conflictueuze echtscheidingssituaties.

⦁   Samenwerken met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, collega’s van Wmo en zorgaanbieders. Maar ook samenwerken met de collega’s binnen CJG+ van het Toegangsteam en Lokaal Ondersteuningsteam. 

⦁   Preventief werken en waar mogelijk inzetten van het netwerk, uitgaan van eigen kracht en normaliseren. 

⦁   Maken van actieplannen en rapportages.

⦁   Inhoudelijk geven van advies over toewijzing specialistische hulp, waarbij de regie gehouden wordt door jou. 

⦁   Geven van vertrouwen, werken vanuit commitment, niet overnemen maar hebben van een activerende rol en een verbinder zijn.

⦁   Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 


Wat breng je mee?

⦁   Relevant Hbo-diploma (bijv. sociaal werk, pedagogiek)

⦁ Eigen vervooer (auto)

⦁   Kennis van de Jeugdwet en aanpalende beleidsterreinen (zoals Wmo, Schuldhulp, Participatiewet)

⦁   Ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

⦁   Hebben van een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en daarnaar handelen

⦁   Actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie 

⦁   Minimaal vier tot vijf jaar ervaring in het (ambulant) werken met en in gezinnen met (complexe) opvoed- en opgroeivragen en onveiligheid. 

⦁   Geschoold in en ervaring met systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende methoden en het opstellen en monitoren van een veiligheidsplan. 

⦁   Ervaring in het werken met meerzijdige partijdigheid, complexiteit, signaleren, casusregie.


Naast wat je aan kunt tonen, vinden wij het ook erg belangrijk wie jij bent:

Je bent creatief en flexibel, hebt lef, voelt je verantwoordelijk, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken en past je makkelijk aan als de situatie daarom vraagt. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen.


Soortgelijke vacatures

+ Bekijk alle vacatures