Inhuurdesk Noord-Brabant

Projectleider (24 uur)

Posted Mar 17, 2023
Project ID: YIS 9130212-00003321
Location
SOMEREN , Remote
Duration
9 months
(Apr 1, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown

Gemeente Someren zoekt: Projectleider (24 uur)

Het doel om Someren voor alle inwoners leefbaar te houden, brengt grote

uitdagingen met zich mee. De wereld verandert immers continu en dat resulteert in

prachtige maar complexe uitdagingen op breed (sociaal)maatschappelijk terrein. Om

richting te geven aan dergelijke ontwikkelingen, zoekt de gemeente Someren een

bevlogen Projectleider die zich gaat bezighouden met thema’s als de flexibilisering

van de asielketen en de lokale inclusieagenda.

De opdracht

Als Projectleider leid je (strategische) projecten van uiteenlopende aard, waarbij de

focus zal liggen op de flexibilisering van de asielketen en projecten omtrent onze

inclusieagenda. Het gaat dus om projecten die een grote invloed hebben op de

(lokale) omgeving en samenleving.


Vanuit jouw rol ben je verantwoordelijk voor het formuleren van project- en

resultaatdoelstellingen in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit,

communicatie en risico. Je geeft daarbij sturing aan een projectteam en bent tevens

verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met zowel interne als externe

partijen.


Onze organisatie kenmerkt zich door weinig hiërarchie, korte lijnen en een informele

werksfeer. De diverse vraagstukken van de organisatie vragen een projectmatige

opzet en integrale samenwerking, waarbij kernwaarden als samenwerken,

daadkracht, eigenaarschap, kwaliteit en betrouwbaarheid ons typeren.

Eisen kandidaat

Gezocht wordt naar een ervaren projectleider met een goed ontwikkelde politiek-

bestuurlijke sensitiviteit.


Verder ben je:

  • Communicatief vaardig en sterk in plannen en organiseren;

  • In staat om zowel zelfstandig als integraal en projectmatig te werken;

  • In staat om (tegenstrijdige) belangen af te wegen en knopen door te hakken;

  • Op de hoogte van nieuwe en relevante ontwikkelingen;

  • In staat om burgerparticipatie in te zetten, passend bij de visie van de gemeenteSomeren;

  • Affiniteit met ruimtelijke opgaven en/of het asielvraagstuk geldt als een pre.

Het tarief is passend bij functieschaal 10 (CAO gemeenten).

Similar projects

+ Search all projects