Inhuurdesk Noord-Brabant

Beleidsadviseur sociaal domein (36 uur)

Posted Feb 17, 2023
Project ID: YIS 9128773-00003321
Location
BEEK EN DONK , Remote
Duration
1 year
(Mar 6, 2023 - Mar 4, 2024)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown

Je zult werken in Beek en Donk bij de gemeente Laarbeek.

In het jaar dat je werkzaam bent bij de gemeente Laarbeek maak je onderdeel uit van het team beleid Sociaal Domein, afdeling Samenleving. Het beleidsteam houdt zich bezig met alle ontwikkelingen op het gebied van onder andere de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, onderwijs, gezondheid en sport. Het team beleid Sociaal Domein bestaat uit 7 collega’s en werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook werkt het intensief samen met het sociaal team Laarbeek. Enerzijds als vraagbaak en anderzijds om de beleidsmatige koers af te stemmen met de dagelijkse praktijk.

Wat ga je doen?

Je krijgt de opdracht om aan diverse actuele vraagstukken binnen het sociaal te werken:

 • Opstellen nieuwe verordening leerlingenvervoer.

 • Opstellen nieuw Leerplichtbeleid.

 • Ontwikkelen monitoringsinstrument VVE.

 • Uitvoering geven aan compensatieregeling stijgende kosten maatschappelijke organisaties.

 • Opstellen plan van aanpak voor ondersteuning van mantelzorgers.

 • Plan voor structurele invulling netwerkbijeenkomsten.

 • Samen met de gebiedsmanager van het sociaal team een impuls geven aan het maatwerkgericht werken.

 • Opstellen van een voorstel voor het instandhouden van voorliggende en algemene voorzieningen in het sociaal domein: Wat is er aanvullend op de huidige voorliggende en algemene voorzieningen nog nodig om de transformatie binnen het sociaal domein nog meer inhoud te geven.

 • Inzicht creeëren in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid: Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. Je onderzoek de mogelijkheden die er zijn om medicijnresten in het water terug te dringen. Ook onderzoek je welke relatie gezondheidsbevorderende interventies hebben op de medicijnresten in het water.Wat breng je mee?

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding.

 • Je hebt aantoonbaar ervaring in een vergelijkbare functie.

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van (beleids)nota’s en adviezen en hebt ervaring in het pro-actief adviseren van het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Je hebt kennis en affiniteit met het brede sociale domein.

 • Je kunt goed opereren in een politiek-bestuurlijke context waarbij verschillende belangen moeten worden gewogen.

 • Je bent flexibel. Wanneer de situatie daarom vraagt, ben je bereid om ook andere opdrachten op te pakken en prioriteiten te wijzigen.


Het tarief is passend bij functieschaal 10 (CAO gemeenten)

Similar projects

+ Search all projects