Inhuurdesk Noord-Brabant

Jeugd- en gezinswerker Lokale Ondersteuningsteams

Geplaatst 6 jun. 2024
Project ID: YIS 9159242-00003321
Plaats
Bladel, Hybride
Uren
36 Uur/week
Periode
6 maanden
Start: 1 jul. 2024
Einde: 31 dec. 2024
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 18 jun. 2024 14:00

Waar en waarom ?

CJG+ De Kempen valt, als onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening, onder de Samenwerking Kempengemeenten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet voor de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk.

CJG+ de Kempen werkt voor alle gezinnen in de Kempen met een hulpvraag vanuit de jeugdwet. Onze teams bestaan voornamelijk uit HBO- opgeleide, SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinswerkers die zoveel mogelijk aanvullend op het eigen netwerk en de omgeving van gezinnen, ondersteuning zelf uitvoeren en regisseren waar noodzakelijk. Indien noodzakelijk kunnen zij bovendien specialistische jeugdzorg inzetten. Normaliseren en versterking van de eigen kracht zijn sleutelwoorden.

Er zijn drie verschillende teams; Toegang, Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam Jeugd (KTJ) welke ondersteund worden door een Staf Jeugdhulp. Samen zorgen zij voor alle ondersteuning binnen het vrijwillig kader van de jeugdwet; van intake tot risicovolle, complexe zaken en van opvoedondersteuning tot een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, altijd gericht op aanvulling van de eigen mogelijkheden van inwoners.

Vanuit de overtuiging dat je moet samenwerken om ècht mooie dingen te kunnen bouwen, werken we iedere dag samen met een enthousiast team van professionals op zowel uitvoerend als beleidsniveau. Iedere dag weer met elkaar op zoek naar nieuwe wegen om een antwoord te vinden op de uitdagingen die we tegen komen. Dat doen we met ons team, maar óók met de jeugdigen en hun ouders èn onze partners in het veld.

Uiteindelijk willen we onze jeugdigen en hun gezin, zo snel en dichtbij als mogelijk van passende ondersteuning voorzien, zodat ze snel weer op eigen kracht verder kunnen. Samen leren, samen ‘fouten’ maken.. , maar vooral vanuit verbinding en vertrouwen, bouwen we samen aan ‘elke dag een beetje mooiere jeugd(hulp)’ in de Kempen.

Als Jeugd- en gezinswerkers binnen het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) geef je mede uitvoering aan het primair proces.

Jouw taak daarin is om op basis van de gestelde doelen, samen met jeugdige en/of ouders te werken aan de ontwikkeling zodat ze op eigen kracht met vertrouwen verder kunnen. Dat kan individueel, binnen het systeem of bijvoorbeeld met een training.

Daarnaast hebben we een actieve rol in de samenwerking tussen Jeugdhulp en Onderwijs, waarbij we vroegtijdig en vooral met behulp van opvoedondersteuning kinderen en hun ouders snel weer op weg helpen.

Naast je uitvoerende taak denk en werk je actief mee aan verbetering van de kwaliteit in de brede zin. Je hebt oog voor persoonlijke groei alsook die van het team. Vanuit jouw kennis, kunde èn ervaringen in de uitvoering, zoek je vervolgens mee naar nieuwe mogelijkheden en kansen om bij te dragen aan de ontwikkelingen voor het jeugd(hulp)landschap in de Kempen.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande gericht op een uitbreiding van de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Wij verwachten ons team daarom op de korte termijn te moeten uitbreiden en verwachten hier komende maand uitsluitsel over te krijgen.

Daarnaast hebben zoeken we op dit moment vervanging voor bevallingsverlof en voor ziekte.

We zijn op zoek naar collega’s met ervaring, die snel inzetbaar zijn om onze gezinnen mee te ondersteunen.

Hoe ziet je takenpakket er uit?

De ondersteuningsvragen die binnen jouw takenpakket vallen zijn zeer divers en uitdagend.

Enerzijds is er de verscheidenheid aan vragen en doelen waar je binnen de gezinnen aan werkt, meestal gericht op opvoedondersteuning, maar altijd met een systeemgerichte blik op zoek naar wat het gezin (en met het eigen netwerk) zelf kan organiseren. 

Samen met het team zorgen we ervoor dat we de juiste expertise kunnen inzetten vanuit ons team.

Anderzijds zijn er aanvullende taken die we vanuit het LOT kunnen uitvoeren zoals het geven van voorlichting of training, individuele begeleiding voor het kind, het toe leiden naar specialistische jeugdzorg en het voeren van casusregie samen met ouders.

Bij situaties van directe onveiligheid volg je de meldcode en stel je waar nodig samen met het gezin, hun netwerk en betrokken professionals een veiligheidsplan op.

De samenwerking op scholen, om vanuit die positie snel kunnen anticiperen op vragen van leerkrachten, ouders of leerlingen krijgt een steeds duidelijkere plek in ons werk.

In alle gevallen heb je actief contact met het netwerk, zoals de jongerenwerkers, verwijzers, Veilig Thuis, WMO, Sociaal Raadslieden, Schuldhulpverlening etc. 

Je bouwt aan je netwerk en onderhoudt je contacten, zodat als de situatie dit vraagt, je snel met de juiste personen weet te schakelen.

We zoeken jou, als je:

⦁ In het bezit bent van een afgeronde HBO-opleiding, bv SPH, Pedagogiek.

⦁ SKJ geregistreerd bent.

⦁ Minimaal twee jaar ervaring hebt in het werken met gezinnen met opvoed- en opgroeivragen.

⦁ Geschoold bent in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën (een must).

⦁ Je bekend bent met het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan (een pré).

Om snel aan de slag te gaan met je taken binnen het LOT, verwachten we van jou. :

⦁ Een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire;

⦁ Kennis van pedagogiek en opvoeding- en gedragsproblemen en -stoornissen en;

⦁ De sociale kaart en kennis van relevante wet- en regelgeving;

⦁ Het centraal kunnen zetten van de jeugdige/het gezin en hun vraag.

⦁ Het daarbij kunnen overbruggen van belangentegenstellingen. Je overziet het grotere geheel en ziet de verschillende belangen en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus.

⦁ een gezonde balans tussen ‘in verbinding zijn’ met de ander en je ‘professionele afstand’.

⦁ Doelgericht kunnen werken met het vermogen om zorgvuldig en kernachtig te rapporteren.

‘Wie je bent, maakt wat je kunt bereiken… !!’

..en daarom zoeken we vooral ook iemand die..:

.. geen problemen ziet, maar uitdagingen en kansen..

.. die flexibel is en niet bang voor complexe problematiek..

.. vanuit verbinding wil bouwen, maar slagvaardig is als dat de situatie vraagt..

.. dus snel kan schakelen, maar die ook kan vertragen als de situatie dat vraagt.

.. doordacht te werk gaat èn niet bang is om fouten te maken..

.. kritisch durft te zijn naar de ander, maar ook kan lachen met de blunder van zichzelf

.. durft uit te gaan van de positieve intentie van de ander..

.. goed kan luisteren, maar ook hoort wat er niet gezegd wordt..

.. iemand die zichzelf graag ontwikkelt, maar vooral ook samen mee wil bouwen aan 

  een mooiere jeugdzorg.

.. misschien nog wel meer mooie eigenschappen bezit, die ons helpen om samen iets

  moois te bouwen!

Nieuwsgierig geworden!? ..of herken jij je in deze vacature èn wil jij je graag samen met ons inzetten voor elke dag een steeds mooiere jeugd(hulp) in de Kempen?

Dan gaan wij graag in gesprek met jou!


LET OP: Gelet op een rol onder leiding en toezicht is dit niet geschikt als zzp-opdracht. ZZP’ers worden derhalve ook niet meegenomen in procedure!

Soortgelijke vacatures

+ Bekijk alle vacatures